Symphonic eMotions is een interactieve muziekbewegingstool dat de gebruiker aanstuurt door te bewegen. Het is spelen met beweging om onzichtbare muziekinstrumenten en andere geluiden te laten klinken. Door met hand/arm- en lichaamsbewegingen nieuwe muziek in een eigen ‘symfonie’ te laten klinken, stimuleert het de gebruiker om te bewegen én te genieten.

Hoe werkt Symphonic eMotions?

De camera van de lap top registreert jouw bewegingen - van alleen je gezicht, armen of juist je hele lichaam - en vertaalt deze informatie naar geluid en muziek. Je kunt er zelf mee spelen, componeren of musiceren.  Voor iedereen toepasbaar, ongeacht niveau.

Demonstratie

Symphonic eMotions is een bijzondere beleving die wij graag op locatie demonstreren aan en vooral mét begeleiders, (muziek) therapeuten en cliënten. Zo kan iedereen zelf ervaren wat Symphonic eMotions met je doet en hoe het inzetbaar is voor cliënten. Er is alleen een tafeltje nodig om de laptop op te zetten.

Scroll to top